Belarus Devlet Üniversitesi

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Belarus Devlet Üniversitesi, Belarus Cumhuriyeti’nin en iyi üniversitelerinden olup adeta Belarus’ta bir kültürel merkez görevi görmektedir. Belarus Devlet Üniversitesi (BSU) Minsk şehrindedir. Okulumuz 30 Ekim 1921’de kuruldu. Okulumuz öğrencilerine ayrıntılı bir eğitim ile gelişimlerine destek olur.
  • Eğitim, araştırma ve inovasyon programlarının gerçekleştirilmesi
  • Bireyin entelektüel ve yaratıcı potansiyelinin geliştirilmesi için koşullar oluşturulur.
  • Üniversite klasik eğitiminin yanı sıra kendini geliştirme açısından da iyi bir eğitim kurumudur.
  • Dünya eğitimine paralel şekilde eğitim verilmesi

  Belarus Devlet Üniversitesi

  Belarus Devlet Üniversitesinde 16 fakülte ve 6 eğitim enstitüsü, 10 eğitim kurumu, 10 araştırma ve geliştirme enstitüsü ve merkezi, 41 araştırma ve geliştirme laboratuvarı, 10 yenilik ve üretim işletmesi bulunmaktadır. BSU’nun tüm kompleksinde yaklaşık 3000 personel ve 500 araştırma görevlisi olmak üzere yaklaşık 8500 personel bulunmaktadır
  Uluslararası sıralamaya göre BSU, 30 bin eğitim kurumu içinden dünyanın önde gelen üniversitelerinin yüzde 2’lik dilim içerisindedir. 2015 yılındaki QS uluslararası sıralamasına göre, BSU 430 en iyi dünya üniversitesi arasında yer alıyor. BSU, Times Yüksek Öğretim Dünya Üniversiteleri Sıralamaları listesinde bulunan tek Belarus üniversitesidir.
  25 Şubat 1919 da kurulmaya karar verildi. Ancak Polonya ordusu tarafından Minsk’ün işgali bu planları erteledi ve üniversite aslında 30 Ekim 1921’de açıldı. Tarihçi ve köleci Vladimir Picheta ilk rektör oldu.
  Belarus, 1991’de SSCB’den bağımsızlığını kazandıktan sonra Belarus Devlet Üniversitesi, yeni ulusun yüksek öğreniminin önde gelen kuruluşu olarak resmen kabul edildi. Yeni Fakülte ve Enstitüler kuruldu.

  Üniversite 2016 yılında ki ilk 1000 sıralamasında bulunmaktadır. YÖK tarafından tanınan okulumuzdur.

  Fakülteler ve Bölümler :

  Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Fakültesi

   • Hesaplamalı Matematik
   • Optimal Kontrol Yöntemi
   • Matematiksel Fizik
   • Yüksek Matemetik
   • Matematiksel Yazılım
   • Otomatik Yönetim Sistemleri
   • Otomatik Üretimlerin Matemetiksel Yazılımı
   • Teori Olasılıkları ve Matematiksel İstatistik
   • Matemetiksel Modelleme ve Veri Analizi
   • Teknolojik Programlama

  Radyofizik ve Elektronik Fakültesi

   • Fiziksel Elektronik
   • Sibernetik
   • Enformatik
   • Radyofizik
   • Fizik
   • Akıllı Sistemler
   • Sistem Analizi
   • Kuantum Radyofiziği ve Opto-Elektronik

  Biyoloji Fakültesi

   • Botanik
   • Mikrobiyoloji
   • Zooloji
   • İnsan ve Hayvan Fizyolojisi
   • Bitki Fizyolojisi ve Biyokimyası
   • Genel Ekoloji ve Biyoloji Öğretim Yöntemleri
   • Genetik ve Biyoteknoloji
   • Biyokimya
   • Moleküler Biyoloji

  Kimya Fakültesi

   • Analitik Kimya
   • Organik Kimya
   • Anorganik Kimya
   • Yüksek Moleküler Bileşikler
   • Genel Kimya Öğretim Yöntemleri
   • Radyasyon ve İlaç Kimyası

  Fizik Fakültesi

   • Genel Fizik
   • Nükleer Fizik
   • Teorik Fizik
   • Biyofizik
   • Lazer Fiziği ve Spektroskop
   • Fiziksel Optik
   • Katıhal Fiziği
   • Matematik ve Matematiksel Fizik
   • Yarı İletken Fiziği
   • Enerji Fiziği
   • Atom Fiziği ve Fiziksel Bilişim
   • Bilişim ve Fizik Teknolojileri Eğitimi

  Tarih Fakültesi

   • Müzecilik ve Bölgesel Kültür Çalışmaları
   • Antik ve Ortaçağ Belarus Tarihi
   • Rusya Tarihi
   • Batı ve Güney Slavlar
   • Antik Dünya & Ortaçağ Tarihi
   • Modern Tarih
   • Arkeoloji ve Tarihe Yardımcı Disiplinler
   • Etnoloji, Sanat Tarihi ve Müzecilik Eğitimi

  Coğrafya Fakültesi

   • Peyzaj Ekolojisi
   • Toprak Bİlimi ve Jeoloji
   • Jeodezi ve Kartografya
   • Coğrafi Ekoloji
   • Genel Fiziki Coğrafya
   • Yabancı Ülkelerin Ekonomik Coğrafyası
   • Kıtaların ve Okyanusların Fiziki Coğrafyası

  Filoloji Fakültesi

   • Rus Dili
   • Rus Edebiyatı
   • Uygulamalı Dil Bilim
   • Klasik Filoloji
   • Latin ve Germen Dilleri
   • Slav Edebiyatı
   • Edebiyat teorisi

  Mekanik ve Uygulamalı Matematik Fakültesi

   • İleri Cebir
   • Fonksiyonların Teorisi
   • Fonksiyonel Analiz
   • Matematiksel Fizik Denklemleri
   • Geometri, Topoloji ve Matematik Öğretim Yöntemleri
   • Sayısal Yöntemler ve Programlama
   • Kontrol teorisinin Matematiksel Yöntemleri
   • Diferansiyel Denklemler
   • Genel matematik ve Enformatik

  Uluslararası İlişkiler Fakültesi

   • Uluslararası İlişkiler
   • Uluslararası Hukuk
   • Doğu Dilleri
   • Uluslararası Ekonomik İlişkiler
   • İngiliz Dili
   • Germen Dilleri
   • Latin Kökenli Diller
   • Diplomatik ve Konsolosluk Hizmetleri
   • Uluslararası Özel ve Avrupa Hukuku
   • Uluslararası Turizm
   • Gümrük İşleri
   • Sosyal ve İnsani Bilimler
   • Kültürel Çalışmalar
   • Çağdaş Yabancı Diller

  İktisat Fakültesi

   • Ekonomi Bilimi
   • İktisat Teorisi
   • Yönetim
   • Banka ve Finans Ekonomisi
   • Matematiksel Ekonomi ve Ekonominin Bilgi Teknolojileri

  Felsefe ve Sosyal Bilimler

   • Felsefe ve Bilim Metodolojisi
   • Kültür Felsefesi
   • Sosyoloji
   • Psikoloji
   • Sosyal İletişim

  Gazetecilik Fakültesi

  • Gazetecilik Teorisi ve Yöntemi
  • Gazetecilik Sosyolojisi
  • İletişim Teknolojisi
  • Radyo-Televizyon
  • Süreli Basın
  • Edebi Stiller ve Düzenleme

  Belarus Devlet Üniversitesi, her yıl yüzlerce yabancı öğrencinin ‘hazırlık fakültesi’ eğitimi için başvuruda bulunduğu ‘öncelikli’ üniversitedir. Hazırlık fakültesi ücreti ve bölüm ücretleri itibarıyla diğer üniversitelerden daha yüksektir. Ancak eğitim kalitesi ve isminin bilinirliği ve tanınması yönüyle özellikle Türk öğrenciler tarafından 1.sırada tercih edilmektedir. Bu üniversitede okuyan Türk öğrenciler, özellikle Filoloji fakültesini tercih etmekte ve ‘Rus dili ve Edebiyatı – Tercümanlık’ bölümünü seçmektedirler.

  Belarus devlet üniversitesinde üniversite eğitiminin yanında kısa süreli ‘Rusça Kurslar’ da düzenlenmekte ve talep halinde yılın belli zamanlarında açılmaktadır. Eğitim kalitesi, öğretmenlerinin uzmanlığı, Rusça dilini yabancı öğrencilere öğretmekteki tecrübeleri gereği, tercih edilen birinci sıradaki üniversitelerden olmasını sağlamaktadır.

   

WhatsApp chat